« Reference

EUROBAR – K. Vary – Stará Role »

eurobar

VZT jednotka Duplex 8000 obsahuje dva výměníky , které jsme napojili na dvě klimatizační jednotky Mitsubishi Electric ( PUHY – P 250YGM-A ) , které jsou umístěny na zadní rampě a zabezpečeny proti krádeži. Je–li potřeba zchladit přivádění vzduchu do prostorů restaurace , herny, regulátor umístěný k VZT jednotce spustí klima jednotky dle potřeby. Může běžet jednotka i samostatně a celkový chladící výkon může být až 56 kW . Vše je řízeno čidly a teplota přiváděného vzduchu odpovídá požadované hodnotě.

Carrefour v Praze