Tepelné čerpadlo je nejpoužívanější a nejoblíbenější zařízení, které využívá obnovitelné zdroje energie k vytápění. Pracuje na principu odebírání tepla z okolí (tj. vody, vzduchu, země či odpadního tepla), jeho přečerpáním dojde ke zvýšení teploty a toto teplo je předáno do topného systému.
Jaký druh tepelného čerpadla zvolit?
Rozhodli jste se využít pro vytápění Vašeho objektu tepelné čerpadlo a přemýšlíte, jaký bude pro Vás nejvhodnější systém tepelného čerpadla? Jako český výrobce všech 3 typů tepelných čerpadel, tj. čerpadel země voda, vzduch voda a voda voda, jsme pro Vás připravili ekonomické a provozní srovnání tepelných čerpadel podle zdroje nízkopotenciálního tepla. Protože tepelná čerpadla voda voda nemají v ČR díky nedostatku mnoho možností využít vodu jako primární zdroj energie velké uplatnění, budeme srovnání směřovat především mezi tepelná čerpadla země voda a vzduch voda.

Novinka – Speciální tepelná čerpadla Zuba Dan

system-zuba-dan

Venkovní vzduch

klimatizace

Teplo země

klimatizace

Bazénová čerpadla

klimatizace

Co je tepelné čerpadlo?
Podle druhé hlavní věty termodynamiky proudí tepelná energie z látky nebo předmětu o vyšší teplotě k látce nebo předmětu o teplotě nižší. V okolním prostředí (vzduch, voda, země) jsou obrovské přírodní zdroje energie o nízké teplotní úrovni. Tyto zdroje energie mohou být využity pro vytápění prostor jen tehdy, je-li jejich tepelná energie přečerpána pomocí zařízení na vyšší teplotní úroveň. Tepelná čerpadla jsou tedy zařízení, která odejmou tepelnou energii tepelným zdrojům, jež jsou k dispozici a jejichž tepelný potenciál není přímo využitelný. Užitné teplo se skládá z tepla, které bylo zdroji tepla odejmuto jeho ochlazením a tepla, které odpovídá pohonné energii.
Princip tepelných čerpadel
Princip tepelného čerpadla je znám již přes 100 let. První veliké technické využití tohoto způsobu vytápění se uskutečnilo v r. 1936. Tehdy bylo tepelné čerpadlo použito k vytápění curyšské radnice ve Švýcarsku. Rozsáhlejší využití tepelných čerpadel pro vytápění však nastalo teprve se zvýšením cen energií začátkem sedmdesátých let.