tep_cerpadla-vzduch

« Tep. čerpadla

Je to zdroj tepla, který je k dispozici v neomezeném množství, má ale proměnnou teplotu. Tepelná čerpadla Kostečka pracují při provozních teplotách již od mínus 20 °C. S nižší venkovní teplotou klesá výkon tepelného čerpadla, s vyšší teplotou výkon naopak stoupá. Pokles výkonu při nižších teplotách je plně kompenzován v teplejším období, které tento nedostatek vyrovná.

Předností tepelných čerpadel Kostečka jsou vysoká účinnost a velmi nízká hlučnost dosažená díky použití nejmodernějších kompresorů Scroll a nízko rychlostních ventilátorů. Tepelná čerpadla vzduch voda jsou k dispozici v kompaktním provedení pro malé výkony nebo v děleném split provedení. Výhodou splitového provedení je tišší chod a úspora obytného prostoru – není nutná instalace vzduchových kanálů uvnitř domu jako je tomu u vnitřní instalace kompaktního tepelného čerpadla vzduch voda. Uvnitř domu je umístěna pouze vnitřní jednotka, výparníková jednotka je umístěna mimo objekt.

Argumenty hovořící ve prospěch typu vzduch voda:

  • vzduch jako zdroj energie je dostupný všude
  • pro využití není potřeba žádného povolení
  • investiční náklady na pořízení jsou nižší než u tepelného čerpadla země voda
  • ekologický provoz – teplo odebrané okolnímu vzduchu je bezprostředně vzduchu vráceno tepelnými ztrátami objektu
  • jednoduchá montáž – vhodné i pro rekonstrukce

Nevýhody tohoto typu:

  • nižší topný faktor v mrazivém počasí

 

_

Zanech reakci